28. Jun 2022 - Internet vrijeme: @411 beata 
 
           servis računara
           održavanje sistema
           projektovanje mreža
           uklanjanje virusa
           popravka oštećenih datoteka
           programiranje
           hosting
           web/grafički dizajn
 
  
     
 

 

 

PROGRAMIRANJE

 

Usluga na kojoj se bazira naša poslovna ponuda jest izrada programa po narudžbi. Individualnim pristupom svakom naručitelju, možemo uspješno analizirati svaki posao i zajednički pronaći način kako bi se taj isti posao mogao obavljati efikasnije. Naravno, nezaobilazni i, svakako, najvažniji dio nove radne okoline jest računar i računarski programi.

Opis procesa izrade programa:

  • Na osnovu potreba i želja naručitelja, razvijamo softverska rješenja koja će kasnije, upravo zahvaljujući svojoj prilagoðenosti i individualnosti, pokazati najbolje poslovne rezultate. Najvažnije tačke takvih programa su: stroga specijaliziranost, konfigurabilnost, izostanak nepotrebnih opcija, intuitivno sučelje, te, na kraju, ali ne i najmanje važno, lakoća upotrebe. Na kraju krajeva, program je "napravljen po želji" naručitelja. Po prvi put pojavljuje se prilika prilagoditi računar čovjeku, a ne obratno!

  • Naručitelj je oslobodjen bilo kakvih obaveza i rizika. Na osnovu njegovih potreba, mi ćemo izraditi prvu verziju programa apsolutno besplatno! U slučaju da ona zadovolji očekivanja, pristupa se dogovoru o konačnom proizvodu i njegovoj finalizaciji. U ovisnosti o kompleksnosti samog programa, moguća je izrada i više nedovršenih verzija, kako bi proces izrade bio što jednostavniji.

  • Nakon završetka programa, nudimo vam mogućnost savjetovanja kod nabavke odgovarajuće opreme, punu podršku tokom rada sa programom, ispravljanje grešaka, te izmjene samog programa.Proces izrade programa:

Proces izrade računarskog programa nije nimalo lak ni jednostavan, no, uz stručnost i ozbiljnost obiju strana, Vas kao naručitelja programa i nas kao realizatora, može se odvijati i završiti brzo i kvalitetno. Pročitajte u kratkim crtama koje su glavne faze prilikom izrade programa:

  • Definiranje problema je, naravno, prvi korak u procesu izrade programa po narudžbi. Zadatak je naručitelja opisati nam problem. Količina informacija o problemu različita je, naravno, od slučaja do slučaja, te je u ovom koraku nužna kvalitetna saradnja izmeðu nas i naručitelja.

  • To je, ujedno, i jedini dio ovog procesa o kojem se, kao naručitelj, morate brinuti! Sve ostalo je pod našom kontrolom, na Vama je samo da se opustite i strpite dok Vaš program ne bude dovršen.

  • Prijedlog rješenja kristalizira se tokom prethodnog koraka, kada su, tijekom prikupljanja informacija, programeri stekli odreðenu predodžbu o izgledu i funkcionalnosti budućeg programa. Gruba skica u kojem je opisan prijedlog rješenja šalje se na uvid naručitelju, koji je slobodan raditi izmjene i dopune, u skladu sa svojim željama i potrebama.

  • Prva verzija programa izraðuje se na osnovu prijedloga rješenja. To je najvažniji i najzahtjevniji dio cijelog procesa, jer se upravo ovdje stvara završni proizvod. Ova je faza u pravilu sakrivena od naručitelja, iako je, prema željama, moguć i potpuni ovid u istu, i predstavlja interni problem nas kao programera. Nakon završetka prve verzije programa, ona se predaje naručitelju na uvid, kao nepotpuna, tzv. beta-verzija finalnog proizvoda. Tokom evaluacijskog perioda, naručitelj takoðer predlaže izmjene i poboljšanja u proizvodu, nakon čega daje zeleno svijetlo za završetak programa.

  • Treba napomenuti da je, u ovisnosti o kompleksnosti programa, moguće više puta davati nedovršene verzije na uvid naručitelju.

  • Završna verzija programa kraj je procesa. Nakon što je naručitelj zadovoljan sa predstavljenim mu proizvodom, on se dovršava: dodaju se preostale opcije, radi se instalacijska procedura, sustav za pomoć i dokumentacija, te se završna verzija uručuje naručitelju.

  • Cijena programa nije fiksna i stvar je dogovora izmeðu nas i naručitelja. Nepromjenjiv je jedino način plaćanja : 50% cijene nakon završetka prve verzije programa, te 50% nakon završetka programa.


o nama | ordinacija | usluge | proizvodi | hitna pomoć | kontakt
Copyright © 2007 - www.pcdoctor.ba - online klinika
?>